Projekty UNIA EUROPEJSKA

Nazwa Beneficjenta: ZAKŁAD POLIGRAFICZNY HELVETICA ZOFIA I MARIAN GARBACZ

Tytuł projektu: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Cele projektu: Przedmiotem projektu jest jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wyspompieniem pandemii COVID-19.